Meerdere beheerders voor groepsapp WhatsApp

22 december 2014 | Door redactie

Het is sinds kort mogelijk om meerdere beheerders aan te wijzen voor een groepsapp in WhatsApp. Zo hebben meerdere mensen de mogelijkheid om deelnemers toe te voegen of te verwijderen. Dat is handig als één van de beheerders de groep tijdelijk verlaat, bijvoorbeeld vanwege vakantie. Een ander groepslid kan de taken van de beheerder dan overnemen.

De populaire berichtenservice WhatsApp is ook handig voor zakelijk gebruik. Zo kunt u een zogenoemde groepsapp aanmaken waaraan u al uw medewerkers toevoegt (maximaal 100 deelnemers). Zo kunt u uw hele team met één bericht bereiken. Tot voor kort had zo’n groepsapp slechts één beheerder en was het lastig om van beheerder te wisselen. Degene die de groepsapp opstartte, was automatisch ook beheerder. Een beheerder van een groepsapp in WhatsApp kan deelnemers toevoegen en verwijderen. Het is handig als meerdere deelnemers die opties hebben voor het geval u niet bereikbaar bent, geen tijd heeft om de groep te beheren of de groep tijdelijk verlaat wegens vakantie.

Het toevoegen van een beheerder in WhatsApp is nu een stuk eenvoudiger

Wilde u in het verleden één van uw medewerkers beheerder maken van de groepsapp in WhatsApp, dan moest deze medewerker eerst de groep verlaten om vervolgens terug te keren. Daarna moest u als beheerder opstappen. Het programma wees dan automatisch de laatst toegevoegde deelnemer ­­– in dit geval uw medewerker – aan als beheerder. Nu gaat het toevoegen en wijzigen van een beheerder een stuk eenvoudiger:

  • Als huidige beheerder opent u het 'Groepsinformatie'-scherm via het menu in de groep.
  • U ziet dan een lijst met deelnemers. Kies de deelnemer die u beheerder wil maken en houd zijn naam ingedrukt totdat er een menu opent.
  • Kies nu voor de optie ‘Naam deelnemer beheerder maken’.

Het is niet mogelijk om een deelnemer uit zijn functie als beheerder te zetten. Wel kan een beheerder een andere groepsbeheerder uit de groepsapp zetten.  Nodigt u deze deelnemer vervolgens opnieuw uit voor de groepsapp, dan is hij niet langer beheerder.