Microsoft verandert update-informatie

17 januari 2017 | Door redactie

Sinds jaar en dag publiceert Microsoft achtergrondinformatie over de veiligheidsupdates die eens per maand worden uitgebracht. Dit gebeurt op een speciale website. Met ingang van februari 2017 zal Microsoft deze aanpak veranderen.

Iedere maand brengt Microsoft een set updates uit voor de software. Deze updates moeten bugs verhelpen en de veiligheid van de software vergroten. De informele term voor deze updateronde is ‘patch Tuesday’. In aansluiting op deze updates is er natuurlijk achtergrondinformatie, zodat systeembeheerders kunnen bepalen of het beter is bepaalde updates nog niet te downloaden en eerst aanpassingen te doen aan de software op het eigen netwerk. Met ingang van februari 2017 past Microsoft de manier aan waarop die informatie wordt vrijgegeven. Voortaan wordt die informatie verspreid via de Security Updates Guide en de vorm verandert van een document in een doorzoekbare database.

Ondersteuning Vista eindigt

Voor organisaties die werken met Windows Vista is het uur U in zicht; Als zij Service Pack 2 hebben geïnstalleerd, kunnen zij nog tot 11 april 2017 op beveiligingsupdates rekenen. Daarna zal Windows Vista niet meer worden ondersteund. Begin dus op tijd aan de overstap naar Windows 10 (tools). De beveiligingsondersteuning voor Windows 7 verloopt in 2020.