Percentages berekenen in Excel 100% handig

8 januari 2015 | Door redactie

Zelfs met een rekenmachine is het nog lastig om percentages uit te rekenen. Als u Excel percentages laat uitrekenen, hoef u niet bang te zijn dat u de verkeerde som gebruikt. Het enige wat u hoeft te onthouden is de juiste formule; Excel knapt de rest van de klus voor u op.

Percentage berekenenSoms wilt u snel een percentage van een bedrag uitrekenen, bijvoorbeeld hoeveel de BTW van een product bedraagt. U kunt Excel dan het ‘vuile werk’ laten opknappen. Om het rekenprogramma percentages uit te laten rekenen, typt u bijvoorbeeld in cel A1 het bedrag € 40 in. Het percentage vult u in de cel ernaast in (B1). Werk niet met het %-teken, maar gebruik decimalen: 30% wordt dus 0,3. Ga nu in C1 staan en typ in: =A1*B1. U zult zien dat Excel automatisch het juiste antwoord invult. Dat is in dit voorbeeld € 12.

Excel vult ontbrekende percentage in

Percentage berekenenBovenstaande formule is alleen zinvol als u het totaal en het percentage kent. Als u juist wilt weten hoeveel procent iets is, gebruikt u een net iets andere formule. Stel: u heeft een toets gemaakt en had 36 van de 45 vragen goed. Dan kunt u in cel A1 het getal 36 invullen en het cijfer 45 in cel B1. U gaat vervolgens in de cel C1 staan en vult de volgende formule in: =A1/B1. Het getal 0,8 verschijnt en staat gelijk aan 80%.