Selecteer meerdere stukken tekst in Word

In Word zult u nogal eens selecties maken. Als u meerdere stukken tekst wilt knippen en plakken, hoeft u dat niet in delen te doen. In de nieuwere versies van Word is het namelijk mogelijk om meerdere selecties tegelijk te maken.

25 juni 2015 | Door redactie

Als u in een recente versie van Word werkt – en dat doet u ongetwijfeld als zakelijke gebruiker – kunt u met behulp van een simpele toets meerdere stukken tekst tegelijk selecteren. U sleept dan zoals u gewend bent met uw cursor over een tekstdeel. Zorg dat u na het slepen de Control-toets ingedrukt houdt. Vervolgens sleept u over de andere delen tekst die u wilt selecteren.

Handelingen uitvoeren met selecties

Als alle stukken geselecteerd zijn, kunt u daar handelingen mee uitvoeren. Bijvoorbeeld knippen, plakken of cursief maken. Houd er wel rekening mee dat met zo’n handeling alle geselecteerde stukken bewerkt. Het is bij meerdere selecties niet mogelijk om bijvoorbeeld  een stuk tekst te onderstrepen en een ander gedeelte vet te maken; u moet dan alle selecties vet maken of alles onderstrepen.