Voortaan wel accenten mogelijk in Gmail

11 augustus 2014 | Door redactie

Straks kunt u met Gmail zonder problemen e-mail versturen naar adressen die zijn opgebouwd uit niet-Latijnse tekens. Een e-mailadres met Arabische tekens erin of een Franse naam inclusief de bijbehorende accenten is dan wel mogelijk. Google wil dat een e-mailadres wereldwijd zonder belemmeringen herkend moet kunnen worden.

Omdat Google vindt dat e-mailadressen overal en altijd herkend moeten kunnen worden, heeft het bedrijf de standaard voor e-mailadressen aangepast. In Gmail mag u voortaan ook e-mails versturen en ontvangen als er niet-Latijnse karakters in voorkomen. Denk daarbij aan tekens zoals de accent aigu (een streepje naar rechts) en de accent grave (een streepje naar links). Ook kunt u mailen vanuit Gmail naar e-mailadressen die uit Arabische of Aziatische tekens bestaan.

E-mail-adres hoeft niet in ASCII

Normaal gesproken moeten e-mailadressen bestaan uit ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Dat is een standaard om Latijnse letters, leestekens en bepaalde andere tekens te kunnen weergeven. De verandering betekent overigens niet dat u nu al een account kunt aanmaken volgens de nieuwe standaard. Daarvoor moeten ook andere providers meedoen. U kunt dus wel e-mail sturen en ontvangen naar adressen met niet-Latijnse tekens en accenten, maar nog niet een eigen e-mailadres met Chinese karakters aanmaken. Een e-mailadres kan er dan zo uitzien:

Arabische tekens Google