Word weet hoelang er aan een document is gewerkt

1 december 2022 | Door redactie

Vaak is het nodig om voor bepaalde taken een tijdsinschatting te geven. Gaat het om het maken van een Word-document, dan hoeft er alleen een vergelijkbaar document te worden geopend. Word houdt namelijk bij hoeveel tijd het maken ervan heeft gekost.

Het kan prettig zijn om te zien hoeveel tijd werken aan een bepaald document heeft gekost. Bijvoorbeeld omdat een deadline dichterbij komt, er een to-do-lijst moet komen en een werknemer een inschatting wil maken van de tijd die de werkzaamheden gaan kosten. Word houdt bij hoeveel tijd er verstreken is tussen het moment dat men begon en klaar was met het document. Word begint met tellen zodra de gebruiker een document opent, en de teller stopt wanneer hij op Opslaan klikt. Het programma begint niet opnieuw met tellen als de gebruiker daarna verdergaat; de tijd wordt opgeteld bij duur van de vorige sessie. Let op: dat een document open staat, betekent natuurlijk niet dat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.

Teller minuten: mogelijk conflict met privacy

Om de verstreken tijd te bekijken, klikt men in een Word-document op tab 'Beeld' en kiest men vervolgens voor Eigenschappen. Daar is in de rechterkolom (wederom 'Eigenschappen' genaamd) te zien hoeveel tijd (in minuten) er aan het document is gewerkt. De functie kan wel wat vraagtekens oproepen wat betreft de privacy (tools). Andere werknemers, zoals leidinggevenden en projectteamgenoten, zouden in theorie misbruik van de Word-functie kunnen maken door te bekijken hoeveel tijd iemand ergens aan heeft besteed (tool).

Bijlagen bij dit bericht

Projectmanagement deel 1
E-learning | VideoCollege 16 minuten
Projectmanagement deel 2
E-learning | VideoCollege 25 minuten
Projectmanagement deel 3
E-learning | VideoCollege 8 minuten