BBL-student stapt door crisis over op BOL

27 september 2013 | Door redactie

Onder druk van de crisis stappen steeds meer mbo-studenten over van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) naar de beroepsopleidende leerweg (BOL). Veel BBL-studenten hebben moeite met het vinden van een leerwerkplek en kiezen daarom voor de overstap naar het BOL-traject. Daarbij gaan ze namelijk meer naar school en werken ze minder in de praktijk.

Het BBL-traject in het mbo heeft last van de economische crisis: de afgelopen twee jaar gingen er 20.000 leerbanen verloren en dit jaar lukte het 14.500 BBL-studenten niet om een leerwerkplek te vinden. Dit is de reden dat veel BBL-studenten die normaal gesproken drie of vier dagen werken en één dag per week naar school gaan, nu overstappen op het BOL-traject, waarbij ze de hele week school volgen, afgewisseld met aaneengesloten stageperiodes.

Aanpak van jeugdwerkloosheid

Om ervoor te zorgen dat er meer leerwerkplekken en stageplekken komen en om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, is voormalig Tweede Kamerlid Mirjam Sterk in het voorjaar aangesteld als Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. Sterk moet de samenwerking bevorderen tussen de 35 arbeidsmarktregio’s en ervoor zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden. Op dit moment is 7% van de Nederlandse jongeren werkloos.

Mbo-studenten stimuleren om door te leren

Uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat het kabinet in 2013 € 50 miljoen extra heeft uitgetrokken voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook is het School Ex programma gestart, dat mbo-studenten moet stimuleren om langer door te leren en te kiezen voor een opleiding die beter aansluit bij de arbeidsmarkt. Regio’s en branches die met stageknelpunten kampen, zoals de bouw, transport, logistiek en welzijn, kunnen dit aangeven bij het Meldpunt Stagetekorten, dat de kenniscentra voor beroepsonderwijs in het leven hebben geroepen. Wilt u zich aanmelden als leerwerkplek, dan kunt u terecht bij Stagemarkt.nl.