Betere samenwerking mkb en hogeschool loont

30 april 2015 | Door redactie

Voor uw organisatie is het belangrijk dat u van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte blijft om te kunnen groeien en innoveren. Hogescholen beschikken over die wetenschap, maar zijn niet altijd actueel in hun kennis van wat er op de werkvloer gebeurt. Betere samenwerking is nuttig voor uw organisatie én voor de hogescholen.

Onlangs is aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en wetenschap een onderzoeksrappport (pdf) aangeboden waaruit blijkt dat betere samenwerking tussen het mkb en hogescholen loont. Hogescholen leiden op voor de beroepspraktijk en doen veel praktijkgericht onderzoek dat goed aansluit bij de wensen van het mkb. Voor dit onderwijs is het belangrijk dat er nauwe aansluiting is met de beroepspraktijk. Kennisuitwisseling krijgt natuurlijk al vorm door de stage- en leer-werkplekken die u aanbiedt in uw organisatie. Maar volgens de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) kan dit delen van ervaring en kennis beter. Ook pleit de AWTI ervoor om de zogenoemde innovatieprestatiecontracten opnieuw breed in te voeren.

Betere samenwerking zorgt voor economische groei en werkgelegenheid

De AWTI doet vier aanbevelingen om de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren:

  • Zet als organisatie uw kennisbehoefte op papier en deel deze met opleidingen en hogescholen.
  • Docenten bij hogescholen moeten meer tijd en ruimte hebben om flexibeler te kunnen samenwerken met uw organisatie.
  • Hogescholen moeten meer betrokken zijn bij stagiairs binnen uw organisatie.
  • Hogescholen, universiteiten en onderzoeksorganisaties moeten ook onderling meer samenwerken, bijvoorbeeld door regionale expertisecentra in te richten. 

Als het bedrijfsleven en het onderwijs beter samenwerken en meer kennis uitwisselen, zal dit leiden tot regionale economische groei, meer werkgelegenheid, betere aansluiting op de arbeidsmarkt en actueel onderwijs.