Certificaten voor delen van mbo-opleidingen

21 september 2015 | Door redactie

Volwassenen kunnen straks onderdelen van mbo-opleidingen bij particuliere opleiders volgen, waarvoor ze vervolgens een certificaat kunnen krijgen. De reguliere mbo-opleidingen (die door de overheid worden bekostigd) blijven in principe volledige mbo-opleidingen aanbieden. Dat blijkt uit een Kamerbrief over de toekomst van het mbo.

De overheid vindt bijscholing voor werkenden belangrijk. Eén van de manieren waarop minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Leven Lang Leren wil stimuleren, is deelonderwijs via particuliere mbo-instellingen mogelijk maken. Afronding van een module levert dan een certificaat op. Elk certificaat moet op zichzelf kunnen staan op de arbeidsmarkt. In het najaar laat minister Bussemaker van OCW de Tweede Kamer in de voortgangsrapportage Leven Lang Leren weten hoe dit deelonderwijs er precies uit gaat zien. De reguliere (door de overheid bekostigde) mbo-opleidingen blijven in principe volledige mbo-opleidingen aanbieden, zo staat in de Kamerbrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ (pdf)

Erkenning voor buitenlandse leerbedrijven

Ook wordt het voor buitenlandse leerbedrijven mogelijk om bij SBB een aanvraag in te dienen om als leerbedrijf te worden erkend. Dit is met name interessant voor mbo-studenten in de grensregio’s die bij een buitenlands bedrijf hun stage willen doen.