Eisen aan de praktijkleerovereenkomst

18 juni 2014 | Door redactie

Voor een mbo-leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doet, moet u bij de subsidieregeling praktijkleren over een praktijkleerovereenkomst beschikken. Deze praktijkleerovereenkomst moet aan een aantal eisen voldoen. OC Rendement zet de eisen voor u op een rijtje.

De praktijkleerovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever die de beroepspraktijkvorming verzorgt, de leerling, de onderwijsinstelling en het kenniscentrum van uw sector. In de praktijkleerovereenkomst maakt u afspraken over de praktijkbegeleiding en de vaardigheden die de leerling zich tijdens de beroepspraktijkvorming eigen moet maken.

Vereiste gegevens in de praktijkleerovereenkomst

In de praktijkleerovereenkomst moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

  • de start- en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • het aantal praktijkuren dat de leerling per kalenderjaar volgt;
  • de begeleiding van de leerling;
  • de kwalificaties die de leerling tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen;
  • de beoordeling van die kwalificaties;
  • de omstandigheden en de manier waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

De vaktool ‘Voorbeeld praktijkleerovereenkomst mbo’ is een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een praktijkleerovereenkomst.

Werkboek voor begeleiding van praktijkleren

Bij de begeleiding hoort ook het bijhouden van de voortgang. Meestal heeft een BBL-leerling een werkboek waarin hij zijn opdrachten en voortgang bijhoudt. Uit uw administratie moet in ieder geval blijken hoe u de leerling heeft begeleid en op welke manier hij zijn kwalificaties heeft behaald.