Eisen aan praktijkbegeleider in leerbedrijf

10 januari 2014 | Door redactie

Als u een erkend leerbedrijf bent, moeten uw praktijkbegeleiders gekwalificeerd zijn om mbo-leerlingen te begeleiden bij de beroepspraktijkvorming. De praktijkbegeleiders moeten vakkennis hebben en over didactische vaardigheden beschikken. Om leerlingen professioneel te begeleiden, kan de praktijkbegeleider zelf ook een training of opleiding volgen.

Een praktijkbegeleider van een erkend leerbedrijf moet niet alleen vakkennis hebben, maar ook over vaardigheden beschikken om mbo-leerlingen te begeleiden bij hun leerproces. Hij moet de leerlingen kunnen bijsturen, coachen en motiveren. Ook moet hij ze objectief en eerlijk kunnen beoordelen. Over dit soort vaardigheden beschikt niet iedereen. Daarom bieden de kenniscentra trainingen en opleidingen aan voor mensen die praktijkbegeleider willen worden.

Opleiding voor de praktijkbegeleider

Tijdens zo’n training of opleiding leert de praktijkbegeleider:

  • hoe hij op verschillende manieren instructies kan geven;
  • hoe hij structuur aanbrengt in het begeleiden van de leerling;
  • hoe hij kan toetsen hoe de leerling zijn begeleiding ervaart;
  • hoe hij het beste afspraken maakt en samen met de leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan opstelt;
  • hoe hij een leerling objectief en eerlijk beoordeelt.

Praktijkbegeleider moet voor veilige leerplaats zorgen

Iedere sector stelt specifieke eisen aan praktijkbegeleiders. De voorwaarden hiervoor kunt u vinden bij het kenniscentrum van uw branche. In het algemeen moet de praktijkbegeleider ervoor zorgen dat de leerling werkzaamheden uitvoert waarvoor hij een opleiding volgt. Ook moet hij de leerlingen van de juiste faciliteiten voorzien (zoals werkinstructies, benodigde software en apparatuur) en moet hij zorgen voor een veilige leerplaats (zoals beschermingsmiddelen verstrekken en toezien op het nemen van voldoende pauzes).

Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.