Europese Commissie pleit voor verplichte stagevergoeding

11 oktober 2017 | Door redactie

Uw organisatie hoeft aan stagiairs nu niet per se een stagevergoeding te betalen. Maar als het aan de Europese Commissie ligt, komt daar verandering in. Een stagevergoeding en stageovereenkomst zouden allebei verplicht moeten worden.

De Europese Commissie heeft de lidstaten van de Europese Unie een aantal aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van stages tijdens het volgen van onderwijs te verbeteren. Dat is nodig omdat de jeugdwerkloosheid in de Europese Unie nog steeds dubbel zo hoog is als het totale werkloosheidscijfer. Eén van de aanbevelingen van de commissie is om een schriftelijke stageovereenkomst (tool) voor elke stage verplicht te stellen met daarin de rechten en plichten van partijen. Stageovereenkomsten zouden ook de leerdoelen van de stage moeten vermelden.

Financiële ondersteuning voor stageplaatsen

Verder vindt de commissie dat stagiairs altijd een beloning of vergoeding (tool) zouden moeten ontvangen, waarbij ook rekening wordt gehouden met regelingen voor het delen van de kosten tussen werkgevers, leerlingen en overheden. Om dit mogelijk te maken, pleit de commissie voor (financiële) ondersteuning voor kleine en middelgrote organisaties zodat zij kosteneffectieve leerlingplaatsen kunnen aanbieden. Ook zouden in organisaties interne opleiders moeten worden aangewezen om leerlingen te begeleiden en te zorgen voor wederzijdse en regelmatige feedback. De lidstaten moeten nog op het voorstel van de Europese Commissie reageren.