Het verschil: stage versus leerbaan

27 augustus 2020 | Door redactie

Met de start van het nieuwe schooljaar gaan veel leerlingen en studenten beginnen met een stage of leerbaan. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een leerbaan of stage? Kort gezegd ontvangt de leerling bij een leerbaan salaris en bij een stage hooguit een vergoeding.

Een student of leerling die stage loopt, volgt meestal dagonderwijs. Tijdens zijn opleiding loopt hij één of meerdere stages bij organisaties om praktijkervaring op te doen. De werkgever bij wie hij stage loopt, kan een stage- of onkostenvergoeding betalen, maar dit is niet wettelijk verplicht. In de cao kunnen wel afspraken zijn gemaakt over een stagevergoeding. Bij een leerbaan, ook wel leerwerkplek genoemd, combineert de leerling werken en leren. Zijn baan is gekoppeld aan een bepaalde opleiding en naast zijn werk gaat de leerling meestal één of meerdere dagen per week naar school. De leerling komt tijdelijk in dienst van de organisatie en ontvangt salaris.

Leerwerkplek voor vmbo, mbo en hbo

Werkgevers kunnen leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen van het mbo die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) doen, of aan hbo-leerlingen die een duale opleiding of vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Bij aanvang van de leerbaan leggen de leerling, onderwijsinstelling en werkgever de afspraken vast in een leer-werkovereenkomst of praktijkleerovereenkomst (tool). Om een leerbaan of stage aan te bieden aan een leerling van het mbo of vmbo, moet de organisatie een erkend leerbedrijf zijn. Voor hbo-opleidingen of wo-opleidingen is dit niet vereist. De werkgever kan de erkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een leerling of student, kunnen een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen via de subsidieregeling praktijkleren.

Stagevergoeding niet verplicht

Een stage kan een onderdeel zijn van een opleiding in bijvoorbeeld het vmbo, mbo, hbo en wo. Bij het mbo gaat het om de beroepsopleidende leerweg (bol). Vaak is de stage een verplicht onderdeel van de opleiding. De werkgever en stagiair kunnen de afspraken rondom de stage vastleggen in een stageovereenkomst. Krijgt de stagiair alleen een beperkte vergoeding voor zijn stage, dan is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Dit kan wel het geval zijn als hij een reëel salaris ontvangt. De organisatie moet de stagevergoeding wel op de juiste manier in de loonheffingen verwerken (artikel). Ook een stagiair die niet ingeschreven is bij een onderwijsinstelling kan stage lopen. Voorkomen moet worden dat organisaties stagiairs inzetten als gewone werknemers.

STAGE: een leerling of student loopt tijdens zijn studie een bepaalde periode stage om ervaring op te doen op de werkvloer. Hij kan hiervoor een vergoeding ontvangen, maar dit hoeft niet.

LEERBAAN: een leerling combineert werken en leren en gaat naast zijn baan één of meerdere dagen per week naar school. De leerling is in dienst van het bedrijf waar hij werkt en ontvangt een salaris.

Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.