Inspectie SZW zit achter stagemisbruikers aan

17 februari 2017 | Door redactie

Vakbond FNV Jong heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 600 meldingen van stagemisbruik ontvangen. De meldingen kunnen ertoe leiden dat werkgevers Inspectie SZW op bezoek krijgen.

Twee jaar geleden startte FNV Jong het Meldpunt Stagemisbruik. Jongeren kunnen hier terecht met klachten over werkervaringsplekken en stages na hun studie. Zij worden niet betaald als ‘normale’ werknemer, terwijl ze wel arbeid verrichten binnen de organisatie. De vooruitzichten zijn vaak onduidelijk. FNV Jong heeft rond de 600 meldingen binnengekregen. Gisteren vroeg de vakbond, samen met andere betrokkenen, in een rondetafelgesprek van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aandacht voor de problematiek.

Organisaties krijgen boete voor stagemisbruik

FNV Jong heeft met Inspectie SZW contact over de meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Stagemisbruik. Op basis van een melding kan de Inspectie een onderzoek starten. Onlangs maakte Inspectie SZW bekend dat dit ertoe heeft geleid dat twee GGZ-instellingen in Limburg hun beleid hebben aangepast. Hier werkten stagiaires na hun studie feitelijk in een normale dienstbetrekking (tool), maar ontvingen slechts een vergoeding van € 300. Tijdens het onderzoek van Inspectie SZW gingen de organisaties over op een betaling van het wettelijk minimumloon. Inmiddels ontvangen alle werknemers het cao-loon. De organisaties hangt nog wel een boete boven het hoofd.

Geen wettelijk verbod op stages voor afgestudeerden

Inspectie SZW gaat niet alleen af op (anonieme) meldingen. Eerder liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat inspecteurs ook zelf actief zoeken naar organisaties die onderbetalen via stageconstructies. In december meldde minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer vooral werkgevers en afgestudeerden beter op de hoogte te willen brengen van de regels. Een wettelijk verbod op stages na de studie is volgens de minister niet effectief.