Meer stageplekken bij versoepeling leerbedrijf

26 juni 2014 | Door redactie

Door de regels voor bestaande leerbedrijven minder streng te maken, kunnen er meer stageplekken komen voor mbo’ers. Ook zouden bedrijven tijdelijk als leerbedrijf moeten kunnen optreden. Dit staat in een advies van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aan de regering.

Om het aantal stageplekken en leerbanen te laten toenemen, stelt SBB voor om de leermogelijkheden bij bestaande leerbedrijven beter te benutten. Niet alle leerbedrijven bieden alle werkzaamheden aan die een mbo’er tijdens zijn beroepspraktijkvorming moet uitvoeren. Door ook bedrijven als leerbedrijf te erkennen die een deel van de werkzaamheden aanbieden, kunnen mbo-studenten toch de vereiste kwalificaties behalen (maar dan bij verschillende leerbedrijven).

Tijdelijke crisismaatregel erkenning leerbedrijven

Ook pleit SBB voor een zogenoemde tijdelijke crisismaatregel erkenning leerbedrijven. Deze maatregel is bedoeld voor opleidingen met een goed arbeidsmarktperspectief maar waarbij een tijdelijk tekort is aan leerplaatsen. Na overleg tussen het kenniscentrum en het regionale bedrijfsleven kan in dat geval een andere omgeving (bijvoorbeeld de werkplaats van een opleidingsbedrijf) als beroepspraktijkvormingsplaats worden aangewezen, zodat mbo’ers toch hun opleiding kunnen afronden.

Advies over verruiming erkenning leerbedrijven

In bepaalde sectoren blijft het lastig voor mbo’ers om een stageplek te vinden. Dit blijkt ook uit het recente overzicht van stageplaatsen en leerbanen (pdf) dat SBB heeft gepubliceerd. In het advies (pdf) aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pleit SBB daarom voor verruiming van de erkenningsmogelijkheden van leerbedrijven. De minister heeft nog niet officieel op het advies gereageerd.