Meldpunt Stagetekorten is vernieuwd

13 augustus 2014 | Door redactie

Het Meldpunt Stagetekorten is onlangs geactualiseerd en aangepast. Voortaan zijn er meer mogelijkheden voor het koppelen van studenten aan stage- of praktijkleerplaatsen. Mbo-studenten die toch geen leerplaats kunnen vinden, kunnen dit direct melden bij het Meldpunt Stagetekorten via Stagemarkt.nl.

De nieuwe koppeling met Stagemarkt.nl zorgt ervoor dat vraag en aanbod van beschikbare stage- en leerplaatsen bij elkaar komen. Maakt u als leerbedrijf gebruik van een sectorplan, dan is het raadzaam om de beschikbare leerbanen ook op Stagemarkt.nl te laten publiceren. Extra praktijkplaatsen geven meer mbo’ers de kans om praktijkervaring op te doen.

Stages en leerbanen publiceren op Stagemarkt.nl

Heeft u als erkend leerbedrijf nog onvervulde stageplaatsen of leerbanen, dan kunt u contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector. Het kenniscentrum zorgt er vervolgens voor dat uw aanbod op Stagemarkt.nl wordt gepubliceerd. Sommige sectoren kampen (tijdelijk) met een tekort aan leerplaatsen. Om dit aan te pakken, is een tijd geleden het Meldpunt Stagetekorten opgericht. Het moet voorkomen dat mbo-studenten studievertraging oplopen.
Aanpak van de jeugdwerkloosheid is één van de speerpunten van het kabinet. De overheid investeert tot 2015 € 50 miljoen om meer jongeren aan het werk te krijgen en draagt financieel bij aan sectorplannen om meer leerbanen voor mbo’ers te realiseren.