Nieuw leer-werktraject moet hbo’ers aantrekken voor mkb

De overheid is onlangs met MKB-Nederland een pilot gestart van het programma ‘Mkb-route in het hbo’ waarbij de student werken en leren in het mkb combineert. Zo kan het mkb goed opgeleide hbo-starters binnenhalen en vergroot de student zijn arbeidsmarktpositie.

28 december 2020 | Door redactie

Het landelijke programma ‘Mkb-route in het hbo’ is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Onderwijs en ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Doel van het programma is om studenten vroegtijdig te koppelen aan het mkb via leer-werktrajecten. Bedrijven, hogescholen en brancheverenigingen ontwikkelen gezamenlijk opleidingstrajecten die zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. De ‘Mkb-route in het hbo’ is te vergelijken met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo en al bestaande duale hbo-opleidingen. Het verschil is dat de leer-werkplek van de student zich specifiek bevindt in het mkb. Deze maand zijn er zeven pilots van het programma gestart.

Mkb-bedrijven krijgen goed opgeleid personeel

De Mkb-route in het hbo is een variant op bestaande hbo-opleidingen. Zo zijn de naam van de opleiding, de titel en de studielast gelijk aan die van de ‘gewone’ Associate Degree (een hbo-opleiding van twee jaar) en de bachelor (een vierjarige hbo-opleiding). Hogescholen en bedrijven hopen niet alleen hbo-studenten, maar ook zij-instromers en afgestudeerde mbo’ers te interesseren voor de mkb-route.
Met de mkb-route kan de student zijn kansen op de arbeidsmarkt verbeteren doordat hij al tijdens de opleiding waardevolle werkervaring opdoet. Mogelijk kan hij na het behalen van zijn diploma in dienst blijven bij het bedrijf waar hij de mkb-route doorlopen heeft. Het voordeel voor mkb-bedrijven is dat zij via deze weg een student in dienst krijgen die een goede basisopleiding heeft gevolgd die aansluit bij de behoeften van het bedrijf.

Aansluiting mkb-route bij Leven Lang Ontwikkelen

Ook kunnen bedrijven via de mkb-route werknemers de kans bieden om zich te blijven ontwikkelen in het kader van het thema Leven Lang Ontwikkelen. Het mkb heeft verhoudingsgewijs nog weinig mogelijkheden voor de ontwikkeling van het eigen personeel. Hiervoor is onder meer de SLIM-regeling in het leven geroepen. In overleg met de werknemer en hogeschool stippelt het bedrijf via de mkb-route een opleidingsplan uit. Het plan is om het aantal pilots uit te breiden naar minstens 20 programma’s, door meer hogescholen en branches/sectoren bij het programma te betrekken. Ook zal gekeken worden naar een uitbreiding van de subsidieregeling praktijkleren voor het hbo en een verbinding met programma’s en maatregelen rond Leven Lang Ontwikkelen.