Straks stageplek met vergoeding voor elke mbo-student

16 december 2021 | Door redactie

Het nieuwe kabinet gaat een stagepact sluiten met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dat moet ervoor zorgen dat mbo-studenten altijd een stageplek met passende vergoeding krijgen. Dit staat in het coalitieakkoord.

Het nieuwe kabinet wil zogenoemde stagediscriminatie voor eens en voor altijd uitbannen. In het coalitieakkoord staat daarom het voornemen om een pact te sluiten tussen overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om elke mbo-student van een stageplek en passende vergoeding te voorzien. Dit is onderdeel van een uitgebreider pakket aan maatregelen om discriminatie tegen te gaan.

#KIESMIJ stelt stagediscriminatie aan de kaak

Om stagediscriminatie aan de kaak te stellen, is vorig jaar al de campagne #KIESMIJ gelanceerd. De campagne is een gezamenlijk initiatief van onder meer het ministerie van Onderwijs, werkgeversorganisaties, studentenorganisaties en vakbonden. Op het platform kiesmij.nl kunnen werkgevers, scholen en stagiairs onder andere ervaringsverhalen lezen en verwijzingen vinden naar instanties die organisaties kunnen ondersteunen in de strijd tegen discriminatie.

Discriminatie van mbo’ers bij het vinden of tijdens stage

Discriminatie of uitsluiting van bepaalde groepen mbo’ers komt in de praktijk te vaak voor. Wetenschappelijk onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd voor de gemeente Utrecht en mbo-instellingen, bevestigde dit eerder dit jaar. Het onderzoek bestond uit een enquête onder studenten en een veldonderzoek waarbij ‘nepsollicitaties’ werden verstuurd. Een kwart van de mbo’ers gaf aan discriminatie te hebben ervaren of te vermoeden bij de stagezoektocht. Eén op de acht bleek discriminatie te ervaren tijdens de stage.
Uit de verstuurde sollicitaties bleek dat studenten met een islamitische achtergrond moeilijker aan een stageplek in de ICT kwamen dan andere studenten. Het omgekeerde bleek in de zorgsector, daar kregen islamitische studenten zelfs vaker de voorkeur, net als vrouwen.