Subsidie voor testen van maatschappelijke diensttijd

18 april 2018 | Door redactie

Uw organisatie kan financiële ondersteuning krijgen voor goede ideeën over de invulling van de maatschappelijke diensttijd. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat voor dit soort oefenprojecten dit jaar € 25 miljoen beschikbaar is. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet uw organisatie vóór 1 mei een aanmeldingsmail sturen.

In het regeerakkoord is het voorstel gedaan om jongeren de mogelijkheid te geven om een maatschappelijke diensttijd in te vullen. Jongeren krijgen op die manier tijd en ruimte om zich in te zetten voor een ander. De diensttijd biedt voor de jongeren dus een mooie kans om ervaring op te doen en zo hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het is de bedoeling dat jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen starten vanaf de zomer 2019. Het kabinet wil dit jaar experimenteren met de maatschappelijke diensttijd. Uw organisatie kan hiervoor een subsidie krijgen van minimaal € 100.000 en maximaal € 1 miljoen per subsidieaanvraag.

Expertise aanwezig binnen de organisatie

De subsidie is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk, die een maatschappelijk doel nastreven. Binnen de organisatie moet expertise aanwezig zijn op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren. Daarnaast moet het gaan om projecten met een landelijk, regionaal of grootstedelijk bereik. Eigenstandige, kleinschalige activiteiten komen niet voor een subsidie in aanmerking. De looptijd van het project bedraagt maximaal 18 maanden. 

Aanmeldingsmail is noodzakelijk

Voldoet uw organisatie aan deze voorwaarden, dan moet u vóór 1 mei 2018 (12:00) een aanmeldingsmail sturen naar amd@zonmw.nl. In de e-mail geeft u een korte omschrijving van het plan van aanpak en wie daarbij betrokken zijn. Deze e-mail is noodzakelijk om de aanvraag van uw organisatie in behandeling te nemen. Uw organisatie moet de uitgewerkte subsidieaanvraag uiterlijk 22 mei (12:00) indienen. De beoordelingscommissie zal de aanvraag in behandeling nemen en komt uiterlijk 27 juli met een besluit.