WISH-methode maakt stage effectiever

Hoewel u stagiairs en leer-werkstudenten natuurlijk bij hun leerproces begeleidt, verwacht u ook eigen initiatief van hen. Met de WISH-methode, die sinds dit jaar is opgenomen in het lesmateriaal voor de beroepspraktijkvorming van een aantal mbo-opleidingen, leren studenten hun leeractiviteiten zelf te sturen.

23 april 2015 | Door redactie

De WISH-methode (pdf) is ontworpen door het Lectoraat Ontwikkelen van Competenties op de Werkplek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het uitgangspunt van dit instrument is dat studenten een actieve, zelfsturende rol hebben in hun stage of beroepspraktijkvorming (BPV), zodat ze beter voorbereid starten en ook meer halen uit leren op de werkplek. De methode leert studenten in vier stappen doelen te stellen en te anticiperen op mogelijke obstakels. De beginletters in het woord ‘WISH’ staan voor de te nemen stappen: Wensen – Inbeelden – Struikelblokken – Handelen. 

Bij WISH doelen concreet beschrijven

In de WISH-methode gaan studenten onder begeleiding van hun praktijkbegeleider en/of docent aan de slag met hun doelen en wensen, die zich bij voorkeur op de korte termijn richten. De student stelt zich een doel en maakt een concrete beschrijving van zijn wens, beeldt zich vervolgens in zijn doel succesvol te hebben bereikt, denkt na over eventuele struikelblokken en bedenkt welke actie hij kan nemen als dit knelpunt zich voordoet. 

Meer informatie over theorie en praktijk van WISH

Wilt u meer weten over het toepassen van de WISH-methode en wat de rol van de praktijkbegeleider hierbij is, dan vindt u daarover meer informatie op de website van de HAN. Ook kunt u via de site voor € 16 het WISH-handboek bestellen.

Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.