Voorbeeld leer-werkovereenkomst vmbo

Overeenkomst

MS Word 60.79 kb

13-08-2019

Download deze tool
Deze tool bevat een model voor een leer-werkovereenkomst voor vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen. Is uw organisatie een erkend leerbedrijf en bent u van plan om een leerling onder uw hoede te nemen, dan kunt u op basis van dit model een duidelijke overeenkomst sluiten met de leerling (of zijn ouders) en de onderwijsinstelling.


Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.