Voorwaarden voor erkenning als mbo/vmbo-leerbedrijf

Checklist

PDF 83.63 kb

03-08-2020

Download deze tool
Sommige browsers blokkeren het invullen van interactieve pdf’s. De tool openen in een programma of app voor pdf’s is meestal de oplossing.
Check aan de hand van deze checklist of uw organisatie erkend kan worden als leerbedrijf voor vmbo en mbo.

Erkende leerbedrijven mogen stages bieden aan studenten die dagonderwijs volgen via de beroepsopleidende leerweg (bol) of leerbanen aan studenten die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. Daarnaast is het mogelijk stages of ‘snuffelstages’ aan te bieden aan vmbo-leerlingen.Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.