Kunnen we een stagiair aannemen die niet is ingeschreven bij een instelling?

22 juli 2019

Wij willen een stagiair aannemen die niet ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling. Kan dat en wat moeten we dan betalen?

Er zijn geen wettelijke regels voor stageovereenkomsten. Dat betekent dat een stagiair ook niet ingeschreven hoeft te zijn bij een opleidingsinstituut. Toch moet u het onderscheid tussen stagiairs en werknemers in de gaten houden. Om te voorkomen dat de stageovereenkomst als een arbeidsovereenkomst wordt gezien, moet u bij een stage hierop letten:

  • Het leeraspect moet centraal staan. In de praktijk betekent dit dat er een leerplan is, de stagiair begeleiding krijgt en dat er evaluaties plaatsvinden.
  • De stagiair mag geen volwaardige arbeidsplaats innemen die normaal gesproken door een gewone werknemer ingevuld zou worden. Het moet dus gaan om een extra werkplek.
  • De stagiair verricht weinig tot geen werkzaamheden die commerciële waarde hebben. De werkgever verdient dus niet aan de stagiair.

Minimumloon

Aangezien geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, hoeft uw organisatie stagiairs niet het wettelijk minimumloon uit te betalen. Dat verandert als Inspectie SZW achteraf oordeelt dat er toch sprake was van een arbeidsovereenkomst. U moet dan met terugwerkende kracht loon betalen en krijgt misschien ook nog een boete op de mat. Dat kunt u voorkomen door een goede stageovereenkomst op te stellen en u te houden aan de afspraken die u daarin maakt.Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.