Mag een stagiair 'ontslagen' worden?

18 augustus 2020

Wij hebben binnen onze organisatie een stagiair aangenomen. Helaas voldoet hij niet aan de verwachtingen. Hij is ongemotiveerd en komt vaak te laat. Kunnen wij de stage tussentijds beëindigen?

De stageovereenkomst is een overeenkomst. Dat wil zeggen dat alle partijen gebonden zijn aan wat er in de overeenkomst staat. De partijen zijn de school, de stagiair en de organisatie waar de stagiair stage loopt.

Beëindigingsmogelijkheden stageovereenkomst

In de overeenkomst staat om welke redenen u de stageovereenkomst tussentijds mag beëindigen. Let daar dus goed op, voordat u de overeenkomst tekent. Daarnaast is het ook mogelijk om een stageovereenkomst te beëindigen wegens wanprestatie. Er kan sprake zijn van wanprestatie als er niet wordt gedaan wat er is afgesproken. Tot slot kan de stage met wederzijds goedvinden tussentijds eindigen.

In de praktijk

In de praktijk zal het niet vaak zover komen dat u als werkgever de stageovereenkomst moet beëindigen. Immers, u gaat allereerst in gesprek met de stagiair, en als dat onvoldoende resultaat oplevert, met de school van de stagiair.

Als de opleidingsinstantie van mening is dat de stagiair bij uw organisatie niet op zijn plek zit of dat de kansen dat de stage succesvol afgerond wordt nihil zijn, zal de opleidingsinstantie veelal (in overleg met u en de stagiair) de overeenkomst beëindigen. 

Gevolgen

De gevolgen voor de stagiair bij het vroegtijdig beëindigen van de stage kunnen verstrekkend zijn. Een stage is vaak een verplicht onderdeel van de opleiding. Zonder stage, geen diploma. Het kan dus behoorlijk wat studievertraging opleveren. Daarnaast is een afwijzing nooit makkelijk, zeker niet voor een jongere. Het kan zijn zelfvertrouwen nog lange tijd schaden.

Voor uw organisatie betekent het dat u het een tijdje zonder stagiair moet stellen of dat de opleidingsinstantie uw organisatie niet meer geschikt vindt als stageplek. 

Stageovereenkomst is eigenlijk een arbeidsovereenkomst

Als de stageovereenkomst in de praktijk voldoet aan de eisen van een arbeidsovereenkomst moet u de regels van het ontslagrecht toepassen. Dat betekent dat u de overeenkomst alleen mag beëindingen door opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden en in incidentele gevallen vanwege wanprestatie.Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.