Mag ik een geheimhoudingsbeding afspreken met een stagiair?

22 juli 2019

Wij zijn deze maand gestart met een stagiair. In zijn contract staat geen geheimhoudingsbeding. Is zo’n bepaling wel toegestaan bij een stagiair?

Een geheimhoudingsbeding is een gebruikelijke bepaling om op te nemen in het contract van een werknemer. Met het beding dwingt u af dat een werknemer vertrouwelijke of concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie geheimhoudt, zowel tijdens zijn dienstverband als erna. Een plicht tot geheimhouding volgt ook uit het feit dat een werknemer zich als goed werknemer moet gedragen, maar met een geheimhoudingsbeding kan uw organisatie voor meer zekerheid zorgen.

Schadeplichtig

Met een stagiair sluit u een stageovereenkomst. Dit is geen arbeidsovereenkomst, tenzij bijvoorbeeld het salaris van de stagiair vergelijkbaar is met dat van werknemers. Voor het opnemen van een geheimhoudingsbeding maakt het echter niet uit om wat voor overeenkomst het gaat: ook in een stageovereenkomst kunt u een bepaling opnemen die voor een geheimhoudingsplicht zorgt. De wet kent geen specifieke regels voor het geheimhoudingsbeding tussen een werkgever en arbeidskracht. Voor het proeftijdbeding, concurrentiebeding en boetebeding bestaan zulke specifieke regels wel. Komt u met de stagiair een geheimhoudingsbeding overeen, neem hier dan ook in op dat hij schadeplichtig is als blijkt dat hij zich niet aan de afspraak houdt.Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.

Meer informatie over het opstellen van goede bedingen voor de arbeidscontract vindt u in de toolbox Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op.