Wat als we een stagiair na zijn stage willen houden?

11 augustus 2020

Wij hebben een stagiair waar we heel blij mee zijn. We willen hem graag aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbieden. Moeten we nog ergens rekening mee houden?

Het antwoord op de vraag hangt ervan af of u een zuivere stageovereenkomst met de stagiair heeft of een stageovereenkomst die (gaandeweg) een arbeidsovereenkomst is geworden.

Zuivere stageovereenkomst

Als u een stagiair aansluitend op zijn stage een arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan kunt u dezelfde regels toepassen als bij een nieuwe werknemer. Dat betekent dat u een proeftijd mag opnemen en dat de stageovereenkomst niet meetelt voor de ketenregeling. Dit is echter alleen zo als sprake is van een zuivere stageovereenkomst.

Van een zuivere stageovereenkomst is alleen sprake als het leren centraal staat en u de stagiair geen loon betaalt.

De praktijk

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een stageovereenkomst gaandeweg 'per ongeluk' een arbeidsovereenkomst wordt. Dit risico doet zich vooral voor bij talentvolle stagiairs die het werk snel onder de knie krijgen. Precies het type stagiair dat u graag een arbeidsovereenkomst aanbiedt!

Geen zuivere stageovereenkomst

Een stageovereenkomst is niet meer 'zuiver' als deze kenmerken van een arbeidsovereenkomst vertoont. Die kenmerken zijn: er is sprake van een gezagsverhouding, loon en persoonlijke arbeid.

  • Gezagsverhouding - De stagiair verricht de werkzaamheden onder toezicht en leiding van de ‘stagegever’: uw organisatie. Er is dus sprake van een gezagsverhouding.
  • Loon - Als u de werknemer een stagevergoeding betaalt die hoger is dan een onkostenvergoeding, loopt u het risico dat de onkostenvergoeding als loon aangemerkt wordt. 
  • Persoonlijke arbeid - Als de stagiair daarnaast (vrijwel) hetzelfde werk verricht als een gewone werknemer en productief is, dan is aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst voldaan: gezag, loon en persoonlijke arbeid.

In dat geval kan de stageovereenkomst als arbeidsovereenkomst aangemerkt worden. 

Arbeidsovereenkomst

Als de stageovereenkomst eigenlijk een arbeidsovereenkomst is, mag u geen proeftijd afspreken in de (nieuwe) arbeidsovereenkomst die u de ex-stagiair aanbiedt, tenzij de baan duidelijk andere verantwoordelijkheden of vaardigheden kent.

Een onzuivere stageovereenkomst telt ook mee voor de ketenregeling. De arbeidsovereenkomst die u uw stagiair aanbiedt, is dan in feite de 2e arbeidsovereenkomst in de keten.Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.