Hoe hoog is de gemiddelde stagevergoeding van studenten?

De stagevergoedingen die hbo- of WO-studenten ontvangen, zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dit geldt vooral voor stageplaatsen waar de vergoeding eerder ook al hoog was; de vergoedingen zijn hier het sterkst toegenomen.

23 oktober 2018 | Door redactie

De stijging van de stagevergoedingen heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers proberen stagiairs nu alvast aan hun organisatie te binden, zodat zij later mogelijk als werknemers bij hun organisatie aan de slag kunnen. Uit onderzoek van het carrièrenetwerk Magnet.me bij 1.187 stageplaatsen blijkt dat de gemiddelde stagevergoeding van hbo- en WO-stagiairs op dit moment € 588 per maand is. Twee jaar geleden was dit nog € 524. In de advocatuur, strategische consultancy en de chemie zijn de stagevergoedingen het hoogst. Gemiddeld genomen krijgen stagiairs in deze branches een vergoeding van € 700, maar dit kan zelfs oplopen tot € 3.000 per maand. De slechtst betaalde stages bevinden zich in de hospitality, het onderwijs en de autobranche. In de branches design, logistiek, marketing en retail geven werkgevers vaak helemaal geen vergoeding aan stagiairs.

Stagevergoeding niet wettelijk verplicht

Het is wettelijk gezien niet verplicht om een stagevergoeding (tool) aan een student te betalen. Wel kunnen er in de cao of het personeelsreglement afspraken zijn gemaakt over een vergoeding. In dat geval moet uw organisatie die afspraken uiteraard nakomen.

Fictieve of echte dienstbetrekking?

Betaalt uw organisatie een stagevergoeding, dan heeft de stagiair een fictieve dienstbetrekking. Uw organisatie moet dan loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet afdragen. Maar uw organisatie hoeft geen premies werknemersverzekeringen te betalen. De stagiair is wel verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong. Geeft uw organisatie de werknemer een reële beloning – minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon – dan is er sprake van een echte dienstbetrekking. Uw organisatie moet de premies werknemersverzekeringen in dat geval wel afdragen en de stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.