Nieuwe subsidieronde maatschappelijke diensttijd

Uw organisatie kan financiële ondersteuning krijgen voor projecten, die invulling moeten geven aan de maatschappelijk diensttijd. Het doel is om steeds meer jongeren, organisaties en andere betrokken partijen mee te laten doen, zodat er een landelijk dekkend netwerk ontstaat. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet uw organisatie zich uiterlijk 10 september 2019 12:00 aanmelden.

17 juli 2019 | Door redactie

Deze vierde subsidieoproep heeft als doel om de maatschappelijk diensttijd op te schalen. De projecten uit deze eerste fase zullen in februari 2020 van start gaan. In deze subsidieronde zullen nog twee fasen volgen. Er is € 25 miljoen beschikbaar voor deze subsidie, het uitbreiden van bestaande projecten en het tegemoetkomen in aanvullende voorwaarden. De subsidie bedraagt minimaal € 500.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag. Uw organisatie moet zorgen voor 10% cofinanciering. Daarnaast is de looptijd van het project maximaal 24 maanden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet uw organisatie zicht uiterlijk 10 september 2019 aanmelden. De daadwerkelijke aanvraag kan uw organisatie dan tot 12 november 2019 12:00 indienen.

Wijzigingen in de subsidieoproep

Een en ander is nog wel onder voorbereid. Na het zomerreces gaat de Tweede Kamer namelijk de maatschappelijke diensttijd bespreken. De kans bestaat dat er daardoor nog wijzigingen komen in de subsidieoproep. Waarschijnlijk is de inhoud van de subsidieoproep op 29 oktober definitief. Mocht de subsidieoproep op het laatste moment nog wijzigen, dan krijgt u de kans om uw voorstel op die punten nog aan te passen. 

Talenten ontdekken en ontwikkelen

In het regeerakkoord is het voorstel gedaan om jongeren de mogelijkheid te geven om een maatschappelijke diensttijd in te vullen. Jongeren krijgen op die manier tijd en ruimte om zich in te zetten voor een ander. De diensttijd biedt voor de jongeren dus een mooie kans om ervaring op te doen en zo hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Op 29 augustus en 4 september zijn er informatiebijeenkomsten waarin uw organisatie meer informatie kan krijgen over de subsidieoproep en zijn er mogelijkheden om vragen te stellen.

Bijlagen bij dit bericht

Arboregels voor flexibele werknemers
E-learning | VideoCollege 12 minuten