Stagiair mag niet zomaar zieke werknemer vervangen

Als een werkgever een stagiair aan de slag laat gaan bij zijn organisatie, kan er onbedoeld sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarbij is doorslaggevend of de stagiair werkzaamheden uitvoert in zijn eigen belang of in het belang van de organisatie. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

6 februari 2020 | Door redactie

Een stagiair werkt meestal bij een organisatie op basis van een stageovereenkomst. Toch kan er ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst waarbij de stagiair loon ontvangt. Of dat het geval is, hangt af van of de werkzaamheden die hij uitvoert. Zijn die in zijn eigen belang of in het belang van de werkgever? Bij het beantwoorden van die vraag telt niet alleen wat de werkgever en stagiair hebben afgesproken op papier, maar juist ook de manier waarop zij die afspraken uitvoeren. 

Stagiair eiste achterstallig loon

Dat bleek ook in een rechtszaak over een student aan de lerarenopleiding Engels die voor zijn studie stage moest lopen op een middelbare school. Tijdens zijn stage werd zijn stagebegeleider ziek en verzorgde de student bijna alle lessen zelfstandig. De student vond dat hij had gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst: hij was immers ingezet als werknemer. Hij stapte daarom naar de rechter en eiste daar dat hij over de lesuren alsnog loon betaald zou krijgen.   

Geen sprake van een arbeidsovereenkomst

De rechter wees de vordering van de student af. Volgens hem was er sprake van een stageovereenkomst (tool) en niet van een arbeidsovereenkomst. Bij dat oordeel nam de rechter mee dat het ging om een verplicht onderdeel van de studie van de stagiair, dat hij er studiepunten voor kreeg en dat hij werd beoordeeld en begeleid door zowel zijn opleiding als de stageplek. Dat de stagiair de meeste lessen zelfstandig verzorgde en dat zijn werkzaamheden vergelijkbaar waren met die van een docent, betekende ook niet dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst. De stagiair had tenslotte zelf ingestemd met het lesgeven. Ook het argument van de stagiair dat hij ongelijk was behandeld, omdat een collega-stagiair met dezelfde werkzaamheden wél betaald kreeg, wees de rechter af. De collega werkte namelijk op basis van een ander soort contract en de situaties waren daarom niet vergelijkbaar. 

Goed geformuleerde stageovereenkomst

Hoewel de werkgever in deze zaak steken had laten vallen – de stagiair had zonder lesbevoegdheid geen les mogen geven – hoefde hij het loon van de stagiair niet alsnog te betalen. De reden daarvoor is dat de afspraken over de stage goed vastgelegd waren in een overeenkomst tussen de opleider van de student, de student en de school waar hij stage liep.
Gerechtshof Amsterdam, 5 november 2019, ECLI (verkort): 3971