Shell kort lonen stakende werknemers

Shell kort de lonen van stakende werknemers met 40%. Dit zegt een woordvoerder van CNV Vakmensen. Vakorganisaties FNV en CNV voeren acties sinds Shell hun ultimatum bij cao-onderhandelingen onbeantwoord heeft gelaten. De cao liep af op 28 februari 2019.

12 april 2019 | Door redactie

De vakorganisaties hielden op vrijdag 5 april een werkonderbreking op de locatie Moerdijk. Sinds maandag 8 april houden werknemers deze locatie met minimale bezetting draaiende, om een onderhoudsstop te dwarsbomen. Tegelijkertijd werd de productie op de locatie Pernis deels stilgelegd. De vakorganisaties breiden hun acties op deze locatie mogelijk uit.

Salaris Shell-ceo werd in 2018 meer dan verdubbeld

De vakorganisaties zijn sinds eind 2018 met Shell in onderhandeling over een nieuwe cao. Zij eisen een loonsverhoging van 5% over 2019. Shell bood een loonsverhoging van 2,5% over 2019 plus 2% over 2020. In februari stemden de leden van de vakorganisaties dit eindbod van Shell weg. De vakorganisaties herhaalden hierop hun eis aan Shell. Het ultimatum van de vakorganisaties voor een reactie van Shell liep af op 28 maart.
De vakorganisaties onderbouwen hun eis voor 5% loonsverhoging door te wijzen op de salarisverhoging die Shell-ceo Van Beurden in 2018 ontving. Zijn jaarsalaris steeg toen van € 8,9 miljoen naar € 20 miljoen. Dit is meer dan een verdubbeling.

Werkgever hoeft stakende werknemer geen loon te betalen

Werknemers hebben het recht om te staken. Hiertegenover staat, dat de werkgever stakende werknemers hun loon niet door hoeft te betalen. De hoofdregel is ‘geen arbeid, geen loon’. De stakende werknemers kunnen voor hun gederfde inkomen een beroep doen op de stakingskas van hun vakorganisatie.
De werkgever kan bij een staking naar de rechter stappen als onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. Hij mag de staking echter niet breken door bijvoorbeeld de stakende werknemers door uitzendkrachten te vervangen.
Een staking is niet toegestaan als deze een gevaar voor de volksgezondheid en de veiligheid oplevert. Tegen deze achtergrond hebben de vakorganisaties deze week technisch overleg met Shell gevoerd over veiligheidsmaatregelen tijdens vervolgacties.