Brandbrief over bancaire uitsluiting goede doelen

11 mei 2022 | Door redactie

Bancaire uitsluiting is nog steeds een groot probleem voor stichtingen en verenigingen. Verschillende maatschappelijke organisaties hebben daarom een tweede brandbrief gestuurd aan minister Kaag van Financiën.

Stichtingen en verenigingen worden regelmatig geconfronteerd met geblokkeerde bankrekeningen, weigerende payment service providers of het niet eenvoudig kunnen openen van een bankrekening. Dit maakt de werkzaamheden van deze organisaties erg lastig. Eerder hebben verschillende maatschappelijke organisaties al een brief gestuurd naar minister Kaag van Financiën. Op dit moment verandert er nog weinig. De belemmeringen zorgen er wel voor dat het dagelijkse werk van goede doelen in gevaar komt. Dit was reden om een tweede brandbrief te sturen naar de minister.

Concrete acties voor de minister

In deze brief geven de partijen aan dat ze graag met de minister in gesprek willen over de regeldruk en de belemmeringen in de markt. Ze vragen de minister om ervoor te zorgen dat non-profitorganisaties op korte termijn weer gewoon gebruik kunnen maken van financieringsmogelijkheden en betalingsverkeer. In de brief zijn vier concrete acties voor de minister opgenomen:

  • Het bevorderen van een gunstig klimaat voor goede doelen en vrijwilligersorganisaties, zodat ze weer gebruik kunnen maken van toereikende en toegankelijke financieringsmogelijkheden.
  • Inzetten voor een redelijke verhouding tussen toegang tot het betalingsverkeer enerzijds en regelgeving voor anti-witwas en terrorismefinanciering anderzijds. Daarbij nadrukkelijk rekening houden met de belangen, (grond)rechten en vrijheden van goede doelen en vrijwilligersorganisaties.
  • Het opnieuw tegen het licht houden van de richtlijnen die vanuit de toezichthouder (in overleg met het ministerie en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)) aan banken worden opgelegd.
  • Het organiseren van een grotere rol en inbreng van het maatschappelijke middenveld bij de vervolgstappen.

De brief (pdf) geeft nog wat extra uitleg bij de genoemde punten. Het is nu aan de minister om te reageren op deze brandbrief vanuit de non-profitsector.