Fiscale info voor sportclubs voortaan digitaal

21 september 2016 | Door redactie

Uw organisatie kan alle fiscale informatie voor sportverenigingen terugvinden op een specifieke website van de Belastingdienst. Sinds 1 september is deze informatievoorziening uitsluitend nog digitaal.

Voor vragen over de fiscale behandeling van sportverenigingen kunt u niet meer terecht bij de sportloketten en bijbehorende telefoonnummers. Sinds 1 september heeft de Belastingdienst de dienstverlening aan sportverenigingen namelijk digitaal ingericht. Op de website van de Belastingdienst is een nieuwe pagina met de belangrijkste fiscale zaken voor sportverenigingen te vinden. Op korte termijn komen er op die website ook digitale rekenhulpen bij. Daarnaast kan uw organisatie digitaal vragen stellen via het webcareteam op Twitter: @Bdzakelijk en via de Facebookpagina van de Belastingdienst.

Op de hoogte blijven van fiscale regels

Het is aan uw organisatie om op de hoogte te zijn en blijven van alle fiscale regels. Meestal is het aan de penningmeester van uw vereniging of stichting om zich daar in te verdiepen. Uw sportvereniging kan namelijk te maken krijgen met de regels voor de BTW, de loonheffingen of een andere belasting. Moet uw organisatie een BTW-aangifte indienen? Hoe gaat uw organisatie om met de loonheffingen voor vrijwilligers? Allemaal fiscale vragen waar uw organisatie mee te maken kan krijgen. Om dat makkelijker te maken heeft de Belastingdienst recent deze nieuwe pagina op de website gepubliceerd met de belangrijkste fiscale zaken voor sportverenigingen.