Geen BTW-aftrek voor vereniging

13 juli 2015 | Door redactie

Als u als vereniging activiteiten uitvoert die de belangen van al uw leden behartigen, kunt u niet altijd de BTW aftrekken over de kosten die u heeft gemaakt. Rechtbank Den Haag oordeelde dat dit alleen mogelijk is als er een direct verband bestaat tussen de uitgevoerde dienst en de vergoeding hiervoor.

In deze zaak wilde een vereniging BTW aftrekken voor het voeren van een collectieve juridische actie namens haar leden. De vereniging deed dit echter op eigen initiatief. Ze ontving daarvoor ook geen aparte vergoeding van haar leden. Volgens de inspecteur was er daarom geen sprake van een direct verband tussen dienst en vergoeding. Bovendien was de contributie van leden niet direct bedoeld voor de juridische actie. De inspecteur keurde de BTW-aftrek daarom niet goed. 

Direct verband tussen dienst en vergoeding ontbreekt

De rechter oordeelde uiteindelijk ook dat de vereniging de BTW over de gemaakte kosten voor de collectieve juridische actie niet in aftrek mocht brengen, omdat een direct verband ontbrak tussen de dienstverlening van de vereniging en een vergoeding hiervoor van haar leden. De vereniging liet weten wel een vergoeding te hebben ontvangen van de partijen tegen wie de juridische actie was aangespannen om een schikking af te ronden. Maar volgens de rechter wist de vereniging niet te bewijzen dat ze kosten had gemaakt die samenhingen met het afronden van de schikking. Er ontbrak dus nog steeds een direct verband tussen dienst en vergoeding. De vereniging mocht daarom de BTW niet aftrekken over de gemaakte kosten.
Rechtbank Den Haag, 12 januari 2015, ECLI (verkort): 5500