Veranderingen in vereniging voor ledenbehoud

28 mei 2015 | Door redactie

Leden worden kieskeuriger en blijven niet meer automatisch een leven lang lid van uw organisatie. U zult daarom moeten inspelen op de veranderende behoeften van (potentiële) leden en dat zal ook om veranderingen vragen binnen uw organisatie. Laat uw werknemers een rol spelen om dit succesvol te doen.

Om leden te behouden binnen uw vereniging moet u hen en hun behoeften serieus nemen. Dit vraagt om een verdere professionalisering van uw vereniging. Er zal daardoor hoe dan ook iets gaan veranderen binnen uw organisatie. Als u dit besluit te doen zonder uw werknemers erbij te betrekken, kan dit ertoe leiden dat hun cognitieve vaardigheden (zoals oplossingen bedenken, luisteren of informatie analyseren) afnemen. Het kan zelfs leiden tot een zogenoemde cynische organisatiecultuur, waarin bitterheid en aangeleerde hulpeloosheid de overhand hebben. 

Betrek werknemers bij veranderingen

Dit wil niet zeggen dat u dan maar niets moet veranderen in uw organisatie. U kunt mogelijke negatieve effecten van verandering voorkomen door het volgende te doen. Leg het op te lossen probleem voor aan de groep werknemers die direct met het probleem te maken heeft. Vraag ze mee te denken over een oplossing en kom in overleg tot een plan. Op deze manier betrekt u uw werknemers bij uw organisatie en stimuleert u hen zelf oplossingen te bedenken voor problemen die ze signaleren. Zo zullen de veranderingen die u wilt doorvoeren meer draagvlak en daarmee meer succes hebben. 

Nieuwe vereniging voor professionalisering

In het proces van professionalisering kan het helpen om kennis en ervaring uit te wisselen met andere bestuurders van verenigingen. Sinds kort kunt u hiervoor terecht bij De Nederlandse Associatie (DNA). DNA wil elke vereniging bij elkaar brengen, van branche- en beroepsverenigingen tot fondsen en ledenorganisaties, om zo het verenigingsleven te versterken en klaar te stomen voor de toekomst.