VvE moet minimumsom sparen voor onderhoud

Vereniging van Eigenaren (VvE) worden straks verplicht om een minimumbedrag apart te zetten voor het onderhoud en herstel van woningen. Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Wet verbetering verenigingen van eigenaren, dat eind 2016 moet ingaan. U kunt uw mening over het wetsvoorstel geven via een internetconsultatie.

5 augustus 2015 | Door redactie

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben onlangs de Wet verbetering verenigingen van eigenaren (pdf) openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat een aanscherping van de regels ertoe leidt dat u als VvE makkelijker over voldoende geld beschikt voor het onderhoud en de verduurzaming van de woningen. In de praktijk blijkt namelijk dat VvE’s hiervoor vaak over te weinig middelen beschikken. De wet verplicht u daarom om straks jaarlijks een minimumbedrag apart zetten, dat is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan van de VvE of dat gelijk is aan 0,5% van de herbouwwaarde van het complex. 

Aansprakelijkheid bij lening VvE versoepeld

Verder zorgt de wet ervoor dat VvE’s makkelijker een lening kunnen afsluiten voor het onderhoud en verduurzamen van de woningen. Dit gebeurt in de praktijk bijna niet, omdat een VvE-lid hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de gehele lening als de lening wordt aangemerkt als een ondeelbare schuld. In het wetsvoorstel is opgenomen dat dit niet meer mogelijk is, zodat elk VvE-lid aansprakelijk is voor zijn eigen deel. Daarbij komt dat een VvE-lid niet alsnog aansprakelijk gesteld kan worden voor een schuld van de VvE nadat hij zijn woning heeft verkocht. Nu is het zo dat een VvE-lid ook nog na de verkoop van zijn woning aansprakelijk blijft voor schulden van de VvE.
De ministers zijn benieuwd naar uw mening over het wetsvoorstel. Via internetconsultatie.nl kunnen VvE’s – maar ook gemeentes of woningcorporaties – een reactie geven.