Wetsvoorstel transparantie geldstromen bij Tweede Kamer

In het Regeerakkoord hebben de regeringspartijen afgesproken dat ze de ongewenste invloed via buitenlandse geldstromen via Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties transparanter willen maken. Er was echter veel commentaar op het conceptvoorstel en daarom heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming dit aangepast. Het aangepaste wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd.

2 december 2020 | Door redactie

Begin 2019 heeft de minister het conceptwetsvoorstel ter consultatie aangeboden. In dit voorstel stond vermeld dat maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen) straks verplicht zijn om informatie over de donateur openbaar te maken als het ontvangen bedrag groter is dan € 15.000. Goede Doelen Nederland vond dit conceptwetsvoorstel te ver gaan. Het wetsvoorstel zou schadelijk zijn voor de privacy van donateurs en komt de geefbereidheid in Nederland niet ten goede. Het aangepaste wetsvoorstel komt op belangrijke punten tegemoet aan deze bezwaren.

Punten in aangepaste wetsvoorstel

In het aangepaste wetsvoorstel (pdf) zijn in ieder geval de volgende punten opgenomen:

  • de eerdere informatieplicht voor donaties groter dan € 15.000 is komen te vervallen. Alleen als een burgemeester of het openbaar ministerie daarom vraagt moet een organisatie inzicht geven in donaties van buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte ;
  • de vragen van de burgemeester of het OM hebben in eerste instantie alleen betrekking op hoeveel, uit welke landen en met welk doel is er een donatie ontvangen;
  • bij substantiële donaties kan de burgemeester of het OM naar de gegevens van de donateur vragen;
  • stichtingen die nu niet verplicht zijn om een jaarrekening of een met de jaarrekening vergelijkbare financiële verantwoording openbaar te maken, zijn straks verplicht om jaarlijks de balans en staat van baten en lasten te deponeren bij het handelsregister.

Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit nieuwe wetsvoorstel in moet gaan.