Stichting en vereniging

Een stichting is een organisatievorm die wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken zonder winstoogmerk. De stichting is een rechtspersoon waarbij het bestuur het enige verplichte orgaan is. De bestuurders kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De stichting mag geen leden hebben, maar kan wel werknemers in dienst nemen en te maken hebben met donateurs en vrijwilligers. Het is voor een stichting toegestaan om fondsen te werven en winst te maken, zolang dit maar ten goede komt van de doelstelling. Stichtingen moeten transparant zijn over hun handelen en hiervoor regels hebben. Deze regels zijn samen met het doel van de stichting vastgelegd in de statuten.

Een vereniging heeft geen winstoogmerk, net als een stichting. Het verschil is dat niet het bestuur, maar de leden van de vereniging de besluiten nemen. Het bestuur wordt ook benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV). Minstens eens per jaar komt de ALV bij elkaar om te stemmen over het beleid van de vereniging. Zowel natuurlijk personen als andere rechtspersonen kunnen lid zijn van een vereniging. De leden betalen contributie die de vereniging gebruikt voor het behalen van haar doel. Een vereniging mag verder geen winst maken, tenzij dit bedoeld is voor het doel van de vereniging. Het is niet mogelijk dat de vereniging haar vermogen uitkeert aan haar leden.

 

Kan een bestuur zomaar statuten wijzigen?

Stichting en vereniging | Publicatiedatum 28-04-2021

Het bestuur van onze stichting heeft aangekondigd dat het de statuten gaat wijzigen. Mag dat zomaar? 

Hoe voorkomt onze vereniging reputatieschade via social media?

Stichting en vereniging | Publicatiedatum 24-07-2019

Onze vereniging krijgt weinig klachten binnen, maar ontving er onlangs twee achter elkaar. Wat zijn de aandachtspunten bij het oplossen van klachten, ook in verband met...

Tien trends die zijn te vinden in het huidige verenigingsland

Stichting en vereniging 6 minuten | 01-12-2020

Verenigingen maken een belangrijk onderdeel uit van onze maatschappij. Branche- en beroepsorganisaties kampen echter met teruglopende ledena...

Alle ins en outs van het wetsvoorstel bestuur en toezicht op een rijtje

Bestuurdersaansprakelijkheid 5 minuten | 23-06-2020

Met de aanname van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Tweede Kamer lijkt de inwerkingtreding ervan een stuk...

Stichtingen en verenigingen soms toch VPB-plichtig

Stichting en vereniging 5 minuten | 26-05-2020

Veel mensen denken dat non-profitorganisaties geen belasting hoeven te betalen en dus ook niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsb...

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

Heeft u een vraag over Stichting en vereniging?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Stichting en vereniging?

Renee Pauli
Renee Pauli
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie