Stichting moet register bijhouden van uitkeringen

Een stichting is verplicht om een uitkeringenregister bij te houden. In dat register komen de begunstigden te staan die een uitkering kregen van niet meer dan 25% van het totale voor uitkering vatbare bedrag in een jaar. Dit register is opgenomen in de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

7 april 2021 | Door redactie

De verplichting om een uitkeringenregister bij te houden is sinds 8 juli 2020 in de wet opgenomen. Het doel is om op die manier te zorgen voor meer transparantie. Na invoering van deze wet is het voor de Belastingdienst makkelijker om de begunstigden van een stichting te achterhalen. In het uitkeringenregister komen de begunstigden te staan die 25% of minder van het totale uitkeringsbedrag in een jaar hebben ontvangen. Het opstellen van dit register is pas mogelijk na afloop van het jaar. Op dat moment is namelijk het totale uitkeringsbedrag bekend.

Uiteindelijk belanghebbende in het UBO-register

Krijgt een begunstigde meer dan 25% van het totale uitkeringsbedrag, dan valt hij onder de regels van een uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner (UBO)). In dat geval moet de ontvanger van een uitkering in het UBO-register (infographic) komen te staan. De UBO van een stichting is namelijk de natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de stichting houdt. Het recht op een jaarlijkse uitkering valt onder het eigendomsbelang en dus moet een stichting die begunstigde opnemen in het UBO-register.

Gegevens opnemen in het register

Welke gegevens moet een stichting in het register opnemen? Een stichting neemt in het uitkeringenregister de volgende gegevens op: de naam en het adres van begunstigde, het bedrag van de uitkering en de uitkeringsdatum. Valt de begunstigde onder het UBO-register (artikel), dan moet een stichting meer gegevens bijhouden. Naast de hiervoor genoemde gegevens gaat het dan ook om burgerservicenummer, fiscaal identificatienummer indien toegekend, geboortedag, -maand en -jaar, geboorteplaats en -land, nationaliteit en de aard en omvang van het belang. Bepaalde gegevens uit het UBO-register zijn openbaar toegankelijk. Dit geldt niet voor het uitkeringsregister, want dat is een intern register voor de stichting. 

Bijlagen bij dit bericht