Stichting

Een stichting is een organisatievorm die wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken zonder winstoogmerk. De stichting is een rechtspersoon waarbij het bestuur het enige verplichte orgaan is. De bestuurders kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. De stichting mag geen leden hebben, maar kan wel werknemers in dienst nemen en te maken hebben met donateurs en vrijwilligers. Het is voor een stichting toegestaan om fondsen te werven en winst te maken, zolang dit maar ten goede komt van de doelstelling. Stichtingen moeten transparant zijn over hun handelen en hiervoor regels hebben. Deze regels zijn samen met het doel van de stichting vastgelegd in de statuten.

 

Verdiepingsartikelen

Alle ins en outs van het wetsvoorstel bestuur en toezicht op een rijtje

Bestuurdersaansprakelijkheid 5 minuten | 23-06-2020

Met de aanname van het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen door de Tweede Kamer lijkt de inwerkingtreding ervan een stuk...

Stichtingen en verenigingen soms toch VPB-plichtig

Stichting 5 minuten | 26-05-2020

Veel mensen denken dat non-profitorganisaties geen belasting hoeven te betalen en dus ook niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsb...

Infographics

Wie mag zijn handtekening zetten?

Ondernemingsrecht Publicatiedatum 24-12-2019

Wie er precies contracten mag tekenen, hangt af van de rechtsvorm van een onderneming. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zien wie er bij de rechtsvorm...

Vraag en antwoord

Kan een bestuur zomaar statuten wijzigen?
Net als andere rechtspersonen moet een stichting statuten hebben. Een stichting heeft echter geen aandeelhouders of leden. Een stichting hoeft ook geen toezichthoudend orgaan te hebben. Als dat er niet is, heeft het bestuur dus veel vrijheid. Afhankelijk van de vraag wat de oprichter... Lees het hele antwoord