Strategische personeelsplanning (SPP)

Voorbereid zijn op de toekomst: dat willen we allemaal! Strategische personeelsplanning (SPP) is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om uw personeelsbestand klaar te maken voor de toekomst, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. U gebruikt hiervoor informatie uit interne en externe bronnen.

Met strategische personeelsplanning brengt u in kaart hoe het gewenste personeelsbestand er over een aantal jaar uitziet. Dit gewenste personeelsbestand zet u af tegen het huidige personeelsbestand, waardoor zichtbaar wordt wat ontbreekt. 

Inzicht in deze kloof geeft richting aan acties en interventies die u in kunt zetten om de kloof te verkleinen. De SPP geeft onder meer richting aan uw beleid over werving & selectie, opleiding & ontwikkeling en uw plannen voor reorganisaties.

 

Hoe vaak maken we een strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning (SPP) | Publicatiedatum 07-11-2022

Binnen onze organisatie zijn we bijna klaar met het opzetten van een strategische personeelsplanning (SPP). Aangezien we vooruit willen blijven denken, gaan we dit vaker...

Strategische personeelsplanning (SPP): rechten or?

Strategische personeelsplanning (SPP) | Publicatiedatum 07-04-2022

Onze bestuurder wil aan de slag gaan met een strategische personeelsplanning (SPP). Dit geeft wat onrust bij onze achterban. We vragen ons af welke rol we als ondernemingsraad...

Externe en interne factoren in kaart brengen voor de SPP

Strategische personeelsplanning (SPP) 4 minuten | 19-01-2023

De organisatiestrategie is het uitgangspunt van het SPP-traject. Maar voordat u naar de strategie gaat kijken, richt u zich op de externe en...

Waarom is er een personeelstekort?

Werving en selectie 8 minuten | 18-01-2023

De krapte op de arbeidsmarkt: niemand kan er meer omheen. In 2022 zijn er records gebroken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat...

Recessie op komst? Investeer in uw personeel!

Opleiding en ontwikkeling 5 minuten | 13-01-2023

Bij een (opkomende) recessie wordt al snel gedacht aan ontslag en vacaturestops, terwijl het juist uw personeel is dat uw organisatie kan he...

Stuurgroep strategische personeelsplanning (SPP) samenstellen

Strategische personeelsplanning (SPP) Publicatiedatum 21-03-2023

Voordat u begint met het SPP-proces is het aan te raden een stuurgroep in te stellen. De stuurgroep maakt vooraf en gedurende het proces keuzes over onder andere afbakening,...

Stap voor stap van missie naar persoonlijke doelen

Strategische personeelsplanning (SPP) Publicatiedatum 30-01-2023

De missie beschrijft het bestaansrecht van uw organisatie. Om die missie te volbrengen, wordt de missie vertaald naar persoonlijke doelstellingen voor uw werknemers....

Strategische personeelsplanning (SPP) ziet er zo uit

Strategische personeelsplanning (SPP) Publicatiedatum 15-08-2022

Voorbereid zijn op de toekomst: dat willen we allemaal! Strategische personeelsplanning is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om uw personeelsbestand...