Strategische personeelsplanning (SPP)

Voorbereid zijn op de toekomst: dat willen we allemaal! Strategische personeelsplanning (SPP) is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om uw personeelsbestand klaar te maken voor de toekomst, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. U gebruikt hiervoor informatie uit interne en externe bronnen.

Met strategische personeelsplanning brengt u in kaart hoe het gewenste personeelsbestand er over een aantal jaar uitziet. Dit gewenste personeelsbestand zet u af tegen het huidige personeelsbestand, waardoor zichtbaar wordt wat ontbreekt. Inzicht in deze kloof geeft richting aan acties en interventies die u in kunt zetten om de kloof te verkleinen. De SPP geeft onder meer richting aan uw beleid over werving & selectie, opleiding & ontwikkeling en uw plannen voor reorganisaties.

Nieuws

Directeuren en HR-managers zijn ontevreden over elkaar

10-08-2023

De waarde van de HR-afdeling binnen organisaties blijft een terugkerend discussiepunt. In een enquête van Personio geven veel directeuren in...

Wetsvoorstel verplicht strategisch personeelsbeleid

11-05-2023

Het onderwijs wordt mogelijk verplicht om een strategisch personeelsbeleid te gaan voeren, om zo de personeelsschaarste, hoge werkdruk en la...

De inhoud van een goede functieomschrijving

18-08-2021

Het vele thuiswerken heeft in veel organisaties voor veranderingen gezorgd. Soms is het nodig om bestaande functies opnieuw in te richten om...

In vijf stappen naar toekomstbestendige werknemers

07-03-2018

Functiegericht competenties trainen is een effectieve methode als de leidinggevende de kwaliteiten van werknemers toekomstbestendig wil make...