Studiekosten

Het volgen van een studie activeert en motiveert een werknemer. Hij krijgt nieuwe informatie en is daardoor bijvoorbeeld breder inzetbaar. Een studie brengt echter wel kosten met zich mee. Bij studiekosten kunt u denken aan lesgeld, studieboeken en lesbezoek, maar ook aan kosten voor bijvoorbeeld congressen, excursies en studiereizen. U kunt spreken van studiekosten als deze worden gemaakt om de functie beter uit te voeren of nodig zijn voor de functie.

Onder voorwaarden horen studiekosten niet tot het loon van de werknemer, zodat ze ook niet belast hoeven te worden. Dit is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt.

Uitgelicht

Terugbetalingsregeling studiekosten

Op basis van een studiekostenbeding in het arbeidscontract moet er het een en ander worden geregeld ten aanzien van de studiekosten....

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding...

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-01-2020

Beslisboom studiekosten

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 26-08-2019

Studiekostenbeding

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 18-12-2019

 

Toolboxen

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 27-01-2021

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 04-12-2020

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of...

Tools

Verdiepingsartikelen

Studiekosten niet verliezen door studiekostenbeding

Studiekosten 5 minuten | 30-11-2020

In veel functies is het nodig dat de werknemer zich regelmatig laat bijscholen. Naast deze noodzakelijke scholing kan een werknemer natuurli...

Loods uw werknemer door het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 8 minuten | 30-06-2020

Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan is een beknopt document. Toch kunnen er grote plannen en omvangrijke trajecten in staan. Het voorbere...

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 17-09-2019

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onde...

Infographics

Studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 18-12-2019

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde tijd...

Beslisboom studiekosten

Studiekosten Publicatiedatum 26-08-2019

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de benodigde antwoorden op de algemene...

Vraag en antwoord

Wanneer mag een werknemer de scholingsaftrek toepassen?
Als de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan hij bepaalde kosten aftrekken in zijn aangifte inkomstenbelasting. De voorwaarden zijn: De werknemer heeft geen recht op studiefinanciering. De studie is voor zijn huidige of toekomstige beroep. De studie heeft de vorm van een... Lees het hele antwoord