Studiekosten

Het volgen van een studie activeert en motiveert een werknemer. Hij krijgt nieuwe informatie en is daardoor bijvoorbeeld breder inzetbaar. Een studie brengt echter wel kosten met zich mee. Bij studiekosten kunt u denken aan lesgeld, studieboeken en lesbezoek, maar ook aan kosten voor bijvoorbeeld congressen, excursies en studiereizen. U kunt spreken van studiekosten als deze worden gemaakt om de functie beter uit te voeren of nodig zijn voor de functie.

Onder voorwaarden horen studiekosten niet tot het loon van de werknemer, zodat ze ook niet belast hoeven te worden. Dit is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt.

 

Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Opleiding en ontwikkeling | Publicatiedatum 03-01-2023

Een werknemer gaat een opleiding doen naast zijn werk. Kan onze organisatie daaraan meebetalen en kan die vergoeding dan onbelast blijven?

Mogen we studiekosten inhouden op de eindafrekening?

Studiekosten | Publicatiedatum 15-08-2022

Klopt het dat wij studiekosten niet op het reguliere maandloon van de werknemer mogen inhouden, maar wel op zijn afrekening bij uitdiensttreding?

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen?

Studiekosten | Publicatiedatum 15-08-2022

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval...

Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 13-01-2023

Er zijn diverse mogelijkheden om werknemers te scholen zonder dat het uw organisatie veel kost. In deze toolbox staan de diverse mogelijkheden op een rijtje. Opleidingen...

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 25-08-2022

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of na...

Dit veranderde er per 1 augustus in de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 19-07-2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geeft werkgevers meer verplichtingen rondom het verstrekken van informatie aan werknemers en beperkt de mogelijkheden...

Scholing van werknemers is de investering meer dan waard

Opleiding en ontwikkeling 5 minuten | 14-12-2022

Het volgen van scholing is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Scholing maakt werknemers beter en langer inzetbaar en dat...

OR & transparante arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 13-09-2022

Sinds 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet is de Nederlandse implementatie van de EU-Richt...

Studiekosten niet verliezen door studiekostenbeding

Studiekosten 5 minuten | 25-08-2022

In veel functies is het nodig dat de werknemer zich regelmatig laat bijscholen. Verplichte bijscholing komt sinds augustus 2022 verplicht vo...

Studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 25-08-2022

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde tijd...

Wetswijziging voor bedingen

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 28-06-2022

Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In deze infographic ziet u deze nieuwe...

Beslisboom studiekosten

Studiekosten Publicatiedatum 26-08-2019

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de benodigde antwoorden op de algemene...

Heeft u een vraag over Studiekosten?

Jeroen Kalf
Jeroen Kalf
Oprichter en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Studiekosten?

Jeroen Kalf
Jeroen Kalf
Oprichter en adviseur
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie