Gevolgen scholingsbudget voor de loonheffingen

27 juni 2024 | Door redactie

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd over de gevolgen van het scholingsbudget voor de loonheffingen. Met dit budget kan een werknemer een opleiding, cursus of studie volgen die bijdraagt aan zijn loopbaan. Op welk moment is sprake van loon?

Een werkgever kan een werknemer een scholingsbudget bieden (ook wel loopbaanbudget, ontwikkelbudget of leerrekening genoemd). Zo’n budget is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of de arbeidsovereenkomst en kan de werknemer gebruiken voor een opleiding, cursus of studie die bijdraagt aan zijn loopbaan. Werknemers mogen het scholingsbudget alleen voor scholing gebruiken.
De Belastingdienst heeft onlangs op Forum Salaris, een online forum van de fiscus (account nodig), een handreiking gepubliceerd waarin de gevolgen staan voor de loonheffingen als een werknemer recht heeft op een scholingsbudget.

Voorbeeld: scholingsbudget één keer per jaar

Eén van de voorbeelden die de Belastingdienst noemt, is de situatie waarin de werkgever het scholingsbudget één keer per jaar toekent. Een werknemer komt bijvoorbeeld op 1 januari in dienst en heeft recht op een scholingsbudget van € 2.000. Hij laat op een gegeven moment weten dat hij een cursus Excel wil volgen van € 500. De werkgever betaalt op 1 mei de cursus vanuit het scholingsbudget.
Het recht op een scholingsbudget, leidt niet tot loon. De werknemer heeft dan namelijk een voorwaardelijk recht op loon op een toekomstig tijdstip. De werknemer geniet pas loon als vanuit het budget een cursus, opleiding of studie wordt betaald. In dit geval is dat 1 mei. Als is voldaan aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling voor scholing (infographic), is de werkgever over de scholing geen loonheffingen verschuldigd. Anders is het loon voor de werknemer. De werkgever kan dit aanwijzen als eindheffingsloon.

Geen maximum aan opbouwtermijn en hoogte budget

Let op: het scholingsbudget voor scholing ten behoeve van de werkgever vermeldt de werkgever niet in de rubrieken ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’. Verder geldt er geen maximale opbouwtermijn voor een scholingsbudget. De werkgever bepaalt binnen welke termijn de werknemer het scholingsbudget moet besteden. In cao’s zijn termijnen van 36 tot 60 maanden gebruikelijk. Ook geldt geen maximum voor de hoogte van het scholingsbudget.