Tweede Kamer akkoord met wijziging studiekostenbeding

19 april 2022 | Door redactie

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel bevat regels voor het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de nieuwe EU-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt verwerkt. De Europese richtlijn heeft als doel ‘de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt’. Werkgevers moeten door de richtlijn rekening houden met verschillende arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022. Als ook de Eerste Kamer dit voorjaar instemt met het wetsvoorstel, zijn de regels definitief.

Wettelijke regels voor studiekostenbeding

Een belangrijke wijziging is dat een verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos moet zijn en als arbeidstijd moet worden beschouwd. Het gaat om verplichte opleidingen op basis van Europese regels, Nederlandse wetgeving of de cao. Een werkgever mag de scholingskosten niet meer voor rekening van de werknemer laten komen, ook niet via een studiekostenbeding (artikel).

Ook wettelijke regels voor nevenarbeidbeding

Een andere veelbesproken verandering is dat het een werkgever in principe niet meer is toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander. Dit verbod op het verbod op nevenwerk wordt opgenomen in een nieuw wetsartikel: artikel 653a van Burgerlijk Wetboek 7. Als de werkgever een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft, mag het afspreken van een nevenarbeidbeding nog wel (artikel). Denk aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers of de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Zonder zo’n grond is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond hoeft niet in het beding zelf te staan. De werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).