Mogen we studiekosten inhouden op de eindafrekening?

26 juli 2019

Klopt het dat wij studiekosten niet op het reguliere maandloon van de werknemer mogen inhouden, maar wel op zijn afrekening bij uitdiensttreding?

Bij werknemers die uit dienst gaan, kan er sprake zijn van een studieschuld richting uw onderneming. Bijvoorbeeld als zij uw organisatie verlaten binnen een jaar nadat zij een opleiding op uw kosten hebben mogen volgen. Het klopt inderdaad dat u zulke studiekosten alleen bij de eindafrekening bij uitdiensttreding mag verrekenen met het dan uit te betalen loon. Dit mag u dus niet al met het reguliere periodieke salaris doen.

Wettelijk minimumloon

Bij deze verrekening met de eindafrekening geldt dat u geen rekening hoeft te houden met een maximaal in te houden bedrag. U mag in principe alles in één keer verrekenen bij de eindafrekening. De enige beperking van dit recht is dat de werknemer door de inhouding niet minder uitbetaald mag krijgen dan het nettoequivalent van het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Als dat wel het geval zou zijn, mag u niet alles verrekenen en moet u het bovenmatige deel van de verschuldigde studiekosten (apart) bij de werknemer opeisen. Waar u overigens op moet letten is dat er aan de terugbetalingsverplichting van de studiekosten door de werknemer een schriftelijk studiekostenbeding ten grondslag moet liggen. In dit studiekostenbeding moet bovendien een redelijke afbouw van die terugbetalingsverplichting over een bepaalde periode zijn opgenomen.