Studiekosten

Het volgen van een studie activeert en motiveert een werknemer. Hij krijgt nieuwe informatie en is daardoor bijvoorbeeld breder inzetbaar. Een studie brengt echter wel kosten met zich mee. Bij studiekosten kunt u denken aan lesgeld, studieboeken en lesbezoek, maar ook aan kosten voor bijvoorbeeld congressen, excursies en studiereizen. U kunt spreken van studiekosten als deze worden gemaakt om de functie beter uit te voeren of nodig zijn voor de functie.

Onder voorwaarden horen studiekosten niet tot het loon van de werknemer, zodat ze ook niet belast hoeven te worden. Dit is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt.

Uitgelicht

Terugbetalingsregeling studiekosten

Op basis van een studiekostenbeding in het arbeidscontract moet er het een en ander worden geregeld ten aanzien van de studiekosten....

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding...

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n...

Vraag en antwoord
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 14-01-2020

Beslisboom studiekosten

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 26-08-2019

Studiekostenbeding

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen...

Infograhpic
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 18-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het POP in grote lijnen

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 8 minuten | 30-06-2020

Een goed persoonlijk ontwikkelingsplan is een beknopt document. Toch kunnen er grote plannen en omvangrijke trajecten in staan. Het voorbere...

Fiscale afhandeling van studietoelage voor kinderen

Werkkostenregeling (WKR) 4 minuten | 17-09-2019

In de praktijk blijken werkgevers tegemoetkomingen aan werknemers te geven voor de studiekosten die hun kinderen maken. Misschien is uw onde...

Infographics

Studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 18-12-2019

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde tijd...

Beslisboom studiekosten

Studiekosten Publicatiedatum 26-08-2019

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de benodigde antwoorden op de algemene...

Vraag en antwoord

Moet ik een 20-jarige medewerker direct meer loon gaan betalen als zij 21 wordt?
Werkgevers zijn verplicht om vakantiekrachten het minimumloon uit te betalen. Voor jongeren is er het minimumjeugdloon, dat een percentage is van het minimumloon voor volwassenen en per leeftijdsjaar oploopt. Het minimumloon voor volwassenen is per 1 juli 2019 opgehoogd van € 1.615,80... Lees het hele antwoord