Aanvraagloket subsidieregeling praktijkleren geopend

8 juni 2023 | Door redactie

Werkgevers die praktijk- of leerwerkplekken aanbieden, kunnen weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren. Het aanvraagtijdvak voor het studiejaar 2022/2023 is tot 15 september 2023 17.00 uur geopend.

De subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Voldoet een werkgever aan de voorwaarden (tool) – die per onderwijscategorie verschillen – dan kan zijn organisatie per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek maximaal € 2.700 subsidie ontvangen. Als er voor een onderwijscategorie meer subsidie wordt aangevraagd dan er budget is, wordt het budget eerlijk verdeeld over de ingediende aanvragen. Voor 2023 is een maximaal totaalbudget van ruim € 265 miljoen beschikbaar, waarvan het meeste bestemd is voor het mbo (in 2022 was dit 92%).

Extra subsidie voor bepaalde sectoren

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de ‘gebruikelijke’ subsidie ook nu weer een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden aan een mbo’er. De extra subsidie voor leerplekken in conjunctuurgevoelige sectoren en de tekortsectoren techniek, ICT en gezondheidszorg is met ingang van studiejaar 2022/2023 komen te vervallen. De subsidieaanvraag verloopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor is eHerkenning (tool) van minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten nodig. Uiterlijk eind december ontvangen aanvragers de beslissing over de subsidie. Betaling volgt binnen twee weken na de subsidievaststelling.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van plan de subsidieregeling praktijkleren, die eind 2023 afloopt, met vijf jaar te verlengen. Meer duidelijkheid over de verlenging volgt in het begin van het studiejaar 2023/2024.