Aanvraagperiode subsidie praktijkleren gestart

8 juni 2015 | Door redactie

Biedt uw organisatie praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Sinds vorige week kunt u deze subsidie weer aanvragen. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 september 2015.

U moet een aanvraag voor de subsidie praktijkleren digitaal indienen via het eLoket. Doet u meerdere aanvragen, dan worden sommige velden  (zoals de erkenningscode en de opleidingscode) overgenomen. Is er sprake van een andere opleiding of kennisinstelling, dan moet u de codes handmatig aanpassen. U vraagt de subsidie aan na afloop van de praktijkperiode.

Uitzendbureau aanvraag laten indienen

Als erkend leerbedrijf kunt u ook een uitzendbureau of tussenpersoon machtigen om de aanvraag namens u in te dienen. De machtiging moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag zijn afgegeven. Zorg ook dat deze is ondertekend door zowel de volmachtgever (u) als de gemachtige (de intermediair).