Definitieve subsidieregeling praktijkleren bekend

In de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren zijn een aantal aanpassingen ten opzichte van de conceptregeling doorgevoerd. Leerwerkplekken voor vmbo-leerlingen zijn bijvoorbeeld niet meer van de subsidie uitgesloten.

16 december 2013 | Door redactie

In de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren (pdf) – die vorige maand in de Staatscourant werd gepubliceerd – zijn een aantal moties verwerkt die de Tweede Kamer naar aanleiding van de conceptregeling had ingediend. Eén van de belangrijkste punten is dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om toch subsidie te verstrekken aan werkgevers die praktijkbegeleiding bieden aan vmbo-leerlingen die een leer-werktraject doen. Oorspronkelijk zou deze groep buiten de boot vallen.

Maximaal € 2.700 subsidie per studiejaar

De minister komt niet tegemoet aan het verzoek om tijdens de overgangsperiode – die van 1 januari 2014 tot en met 31 juli 2014 duurt – een vast subsidiebedrag per leerwerkplek uit te keren. Werkgevers krijgen de definitieve subsidie achteraf uitgekeerd. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal aanvragen dat wordt ingediend en zal maximaal € 2.700 per studiejaar bedragen. Hierover las u al meer in het bericht ‘Pas in najaar 2014 subsidie voor leer-werkplek’.
Via de website van Agentschap NL kunt u alvast nagaan of uw onderneming volgend jaar voor subsidie in aanmerking komt. In maart 2014 organiseert Agentschap NL informatiebijeenkomsten voor werkgevers, waarin de aanvraagprocedure wordt toegelicht.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u nu al vragen over de subsidieregeling praktijkleren, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!