Documenten voor aanvraag subsidie praktijkleren vanaf 2 juni

1 juni 2017 | Door redactie

Op 2 juni 2017 opent het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren, een regeling waardoor werkgevers maximaal € 2.700 van de overheid ontvangen voor een praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar dat komende zomer afloopt.

De subsidieregeling praktijkleren (tool) is een subsidieregeling waarmee de overheid werkgevers wil stimuleren om meer leerwerkplekken aan te bieden. Werkgevers hoeven slechts één formulier in te vullen om een subsidieaanvraag in te dienen. Dit aanvraagformulier heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zo overzichtelijk mogelijk opgesteld. Er hoeven geen bijlagen meegestuurd te worden. Toch hebben werkgevers voor het invullen een groot aantal documenten nodig:

  • Gegevens van uw organisatie waaruit RVO.nl kan opmaken dat er sprake is van een erkend leerbedrijf (tool);
  • Praktijkleerovereenkomsten van de praktijk- of werkleerplaatsen;
  • Een overzicht en specificatie van de gemaakte kosten;
  • De verslagen, rapporten, eindopdrachten en notulen van gevoerde evaluatiegesprekken.

Bewaartermijn voor de gebruikte documenten

Het aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling praktijkleren loopt af op 15 september 2017 om 17:00 uur. Alle aanvragen worden in één keer beoordeeld door RVO.nl, dus geen ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. De bewaartermijn voor de documenten waar u uw subsidieaanvraag op baseert is vijf jaar, gerekend vanaf de start van het studiejaar. Organisaties moeten het aanvraagformulier ook vijf jaar bewaren. Het is belangrijk om deze bewaartermijn (tools) in het oog te houden, want RVO.nl voert steekproefsgewijs controles uit onder werkgevers die subsidie ontvangen.