Doelgroep subsidie praktijkleren uitgebreid

10 maart 2017 | Door redactie

Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen ook leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo onder de subsidieregeling praktijkleren. Leerbedrijven die deze leerlingen een plek geven, kunnen een vergoeding krijgen.

De begeleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en de entree-opleidingen in het vmbo is intensief. Bovendien is deze begeleiding te vergelijken met die van vmbo-leerlingen in een leerwerktraject, die momenteel onder de subsidieregeling praktijkleren (tools) vallen. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten dat daarom nu ook leerlingen van het vso, pro en de entree in het vmbo aan de doelgroep van de subsidieregeling worden toegevoegd.

Voorwaarden voor subsidie praktijkleren

Organisaties die voor het schooljaar 2017/2018 subsidie praktijkleren willen krijgen voor leerlingen van het vso, pro of de entree in het vmbo, moeten met dezelfde voorwaarden rekening houden als bij vmbo-leerlingen in een leerwerktraject:

  • Het gaat om het buitenschoolse praktijkgedeelte in het laatste leerjaar voor vso en pro en voor entree in het vmbo om het derde en vierde leerjaar.
  • Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat ten minste 640 klokuren per schooljaar.
  • De leerling heeft in het laatste lesjaar ook elke schoolweek les op school.
  • De organisatie moet door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend zijn als leerbedrijf.
  • De organisatie moet in minimaal 40 weken begeleiding hebben gegeven om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag (€ 2.700).